Критерії оцінювання

Наказ МОН від 13.07.2021 року № 813

«Про затвердження методичних рекомендацій
щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів
закладів загальної середньої освіти»


Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11 класів

Види оцінювання навчальних досягнень учнів

(наказ МОН №371 від 05.05.2008 р.)


Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів

Оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи здійснюється за 12-бальною шкалою (відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»).

Відповідно до ступеня оволодіння знаннями і способами діяльності
виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень учнів:

Оцінювання здійснюється у процесі повсякденного вивчення результатів навчальної роботи учнів,
а також за результатами перевірки навчальних досягнень учнів:


Критерії навчальних досягнень учнів з математики

Критерії навчальних досягнень учнів з трудового навчання

Критерії навчальних досягнень учнів з інформатики

Критерії навчальних досягнень учнів з біології

Критерії навчальних досягнень учнів з географії

Критерії навчальних досягнень учнів з природознавства

Критерії навчальних досягнень учнів з хімії

Критерії навчальних досягнень учнів з фізики та астрономії

Критерії навчальних досягнень учнів з правознавства

Критерії навчальних досягнень учнів з історії

Критерії навчальних досягнень учнів з української мови

Критерії навчальних досягнень учнів з іноземної мови

Критерії навчальних досягнень учнів з літератури

Критерії навчальних досягнень учнів з основ здоров’я

Критерії навчальних досягнень учнів з фізичної культури