Система управління ПРИВАТНОЇ ЗОШ І-ІІст.”Надія” відповідає ст. 24 Закону України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017 та Статуту закладу .

Управління приватною ЗОШ І-ІІ ст.”Надія” в межах повноважень, визначених законами та установчими документами закладу, здійснюють:

1) засновник – Засновником  приватної загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів “Надія” є Манчул Василь Іванович, заклад підпорядкований  управлінню освіти і науки Чернівецької міської ради. Власник або уповноважений ним орган здійснює фінансування Закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює їх статус, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.

2) керівник закладу освіти – директор приватної загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів “Надія” – Тевтуль Тетяна Яремівна. Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу. Повноваження  та відповідальність керівника закладу освіти визначається законом та установчими документами закладу освіти.

3) постійно діючий дорадчий колегіальний орган управління закладу освіти – педагогічна рада, повноваження якої визначаються Законом і Статутом закладу освіти. Керівник закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладом.

4) колегіальний орган громадського самоврядування – Рада школи. Вищим органом громадського самоврядування Закладу освіти є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. У період між загальними зборами діє рада Закладу. Очолює  раду закладу  освіти голова, який обирається із складу ради.

5) органи самоврядування здобувачів освіти – учнівське самоврядування;

6) інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти. У закладі створені і діють методичні спільноти, комісії, групи, положення про які затверджено педагогічною радою та  наказом по школі .