Наші цінності

Місія: Готуємо молоде покоління з лідерськими якостями, моральними принципами та цілісним характером, що має особливе призначення від Бога в житті.

Ми навчаємо

плакат_result

Ми чекаємо від батьків: – Розуміння та підтримки школи в реалізації концепції виховного процесу в школі. – Бажання пізнавати свою дитину, заохочувати до навчання та розвитку індивідуальних здібностей.

– Прояву культури спілкування та виявлення поваги до педагогів ( класоводів, класних керівників, вчителів предметників) в разі виникнення непорозумінь під час навчального процесу.

– Розуміння того,що конфлікти в дитячому колективі є невідємною частиною процесу адаптації дитини до норм поведінки та правил життя в соціумі.

– Толерантності до думок, традицій та матеріального статку інших родин