Робота в групах: діяльнісний підхід

Автор Hope-School 10 місяців тому
Головна  /  Інноваційні технології в освітній діяльності гімназії  /  Робота в групах: діяльнісний підхід

Групова робота (або, робота в малих групах) належить до однієї з форм діяльності інтерактивних технологій навчання.

Групова робота застосовується на уроках у тих випадках, коли завдання вимагає спільної роботи.

Групова форма організації роботи корисна для формування навичок дискутувати. Більшості учням легше висловитися в невеличкій групі. Цей метод дає можливість одночасно висловитись багатьом дітям і заощадити час.

Застосовуючи групову роботу, як форму інтерактивного навчання, учитель зможе збільшити час на мовну практику кожного учня, бо одночасно багато дітей зможуть

  • висловлювати свої думки;
  • говорити;
  • сперечатись на задану тему.

Однак, групова робота відрізняється не тільки тим, що дає більше можливостей учням висловлюватися. Із груповою роботою пов’язаний якісно новий, багатший рівень взаємодії. Мовлення у традиційних методах обмежується ініціативою лише одного вчителя, в умовах коли цілий клас стає «груповим співбесідником».

  • робота у невеликих групах дає можливість учням;
  • стати ініціаторами розмови;
  • безпосередньо вести бесіду;
  • практикувати надання чомусь значення;
  • вести обмін думками та
  • грати такі ролі, які в інших умовах були б неможливі.

Практикую застосування роботи в групах з 1 класу, звичайно спочатку це була робота в парах, пророблялись спочатку правила, вчили, як розподіляти ролі, презентувати свої роботи, оцінювати власну діяльність та діяльність інших груп.

Вважаю, що в досить юному віці 4-класники вміють вдало співпрацювати та разом навчатись, що сприяє впровадженню діяльнісного підходу до навчання – це спрямованість освітнього процесу на розвиток ключових компетентностей та наскрізних умінь особистості; застосування теоретичних знань на практиці; формування здібностей до самоосвіти й командної роботи; успішна інтеграція в соціумі та професійна самореалізація.

Категорія:
  Інноваційні технології в освітній діяльності гімназії
About

 Hope-School

  (55 articles)