Навчальні програми

Навчальні програми Нова українська школа – це школа для життя у 21 ст. , яка вчить використовувати знання у суспільстві, яке стрімко розвивається та змінюється.

Для будь-якого суспільства важлива безпека і здоров’я людини; активність її громадян, які готові змінювати та формувати суспільство; фінансова грамотність і підприємливість; охорона навколишнього середовища. Це є ті життєві компетентності, які формуються зі школи.

Сучасне суспільство потребує високоморального фахівця. В школі створена особлива атмосфера поваги, дружніх стосунків між учнями, педагогами та батьками. Особлива увага приділяється вихованню особистості та формуванню рис характеру на основі абсолютних біблійних істин, до яких все частіше звертається сучасне суспільство.

Приватна ЗОШ І-ІІ ст. « Надія» працює за державним освітнім стандартом, видає атестати про базову загальну середню освіту державного зразка. Учні школи також навчаються за міжнародною програмою School of Tomorrow (США) та вивчають ряд предметів (основи здоров’я, екологія, географія, всесвітня історія, економіка, основи бізнесу) англійською мовою.

Школа використовує традиційні методи навчання, поряд з ними робить практичні кроки щодо індивідуалізації навчання. Те, що називається шкільним навчанням ми перетворюємо в серію досить дрібних, легко сприймаючих за один раз цілей, і покладаємо відповідальність за їх досягнення на саму дитину.

Дитина знаходиться в середовищі, де вона вчиться, а не в середовищі, де її вчать. Перед кожним учнем знаходиться картка прогресу (успіхів), яка відображає досягнення учня і картка завдань, з якою він працює кожного дня. Такі методи навчання виховують працездатність, відповідальність та формують характер учня.

В школі успішно працює система заохочень: «шкільні гроші» і «крамнички» з різноманітним шкільним приладдям та іграшками. Як результат, ми отримуємо кероване і мотивоване навчання. В школі навчається 180 учнів. Наповнюваність класів до 18 учнів.

All
0
Без категорії
0
Інноваційні технології в освітній діяльності гімназії
0
Новини
0

Міжнародний день рідної мови

27.03.2022
Традиційно 21 лютого з нагоди Міжнародного дня рідної мови у приватній гімназії «Надія» проведено низку заходів, щоб іще раз долучитися вустами і серцем до святкування такої важливої дати. Наші першокласники створили прикметниковий віночок «Наша мова». Учні 2-их класів виготовили квітку «Чому треба знати рідну мову?». Третьокласники розгадували ребус «Антоніми». П’ятикласники взяли участь у створенні відеопроєкту «Улюблене слово в українській мові». Також вони разом з 4-ми класами висловлювали любов до рідної мові у написаних творах. Учні 9 класу долучилися до написання диктанту єдності. В серцях учнів нашої школи горить любов до української рідної мови, адже мова – це серце нації.

Метод Керол Грей: «Соціальні історії»

23.02.2022
Одним із важливих і ключових питань НУШ є навчити дітей взаємодіяти у суспільстві. Для розвитку цих навичок можна успішно використовувати метод Соціальних історій Керол Грей (Carol Grey). Соціальні історії – це інструмент соціального навчання, який можуть використовувати як батьки, так і професіонали для навчання та виховання дітей. Написання Соціальної історії починається зі збирання інформації, виявлення актуальної теми для навчання та розробки персоналізованого тексту та ілюстрації. Найчастіше Соціальні історії – це прості короткі ілюстровані розповіді на задану тему. Все ж таки, для того, щоб скласти соціальну історію, варто дотримуватись схеми Керол Грей. Ця схема включає кілька описових, перспективних, директивних і стратегічних речень. Описові речення – розповідають про те, що люди роблять у конкретних соціальних ситуаціях і визначають, де ці ситуації відбуваються, хто в них бере участь, що ці люди роблять і навіщо. Перспективні речення – цей різновид речень описує реакції інших людей, щоб учень дізнався, як ситуацію бачать інші. Ці речення описують внутрішні стани людей, їхні думки, почуття та настрій. Директивні (наказові) речення описують бажані чи доречні дії в певних ситуаціях. Такі речення будуються у стверджувальній формі, пояснюючи в позитивних термінах, яка поведінка є бажаною. З цим різновидом речень потрібно бути дуже обережними, щоб не обмежувати можливості людини для прояву самостійних реакцій на соціальну ситуацію. Стратегічні речення визначають стратегії, які учень може використовувати, для подолання труднощів у різних ситуаціях. Зазвичай їх додають після написання всієї історії та, за можливості, прочитання її з учнем. Співвідношення речень у соціальній історії: 1 директивне на 2–5 описових та перспективних. Для кращого засвоєння і сприймання інформації дітям, все ж краще оформити їх кольоровим шрифтом та ілюстраціями. Наша гімназія активно використовує метод Соціальних історій. А саме учителями початкових класів було організовано творчу групу «Соціальні історії», в якій працюють над розширенням теоретичних знань з поданої теми, збагаченням скарбнички соціальних історій у приватній гімназії «Надія»; збиранням та систематизацією інформації; визначенням актуальної теми для навчання та розробки тексту і ілюстрації для відповідних соціальних історій. Було розроблено та впроваджено у навчально-виховний процес соціальні історії на наступні теми: «Нецензурні слова, та їх вплив на оточуючих», «Конфлікти, та їх вирішення». Дані історії вчителі застосовують на виховних годинах, а також інтегрують і використовують на уроках «Я досліджую світ».

Уроки доброчесності

23.02.2022
Мета курсу – ознайомити дітей із морально-етичними поняттями. А саме: відповідальність і гідність, людяність і проактивність, рівність і чесність, лідерство і служіння. Це цінності, на яких ґрунтується суспільна доброчесність, навчити дітей бути чесними перед собою, перед тими хто тебе оточує, перед усім суспільством. Після уроків доброчесності дитина розумітиме, чому важливо брати участь у громадському житті, та знатиме, як це робити, поважатиме закон, права людини. Суспільна доброчесність має багато складників, один із яких-усвідомлення, протидія чи боротьба з побутовою корупцією. Формування цінностей у дітей починається ще зі школи, однак небагато учнів знають, що таке корупція, усвідомлюють її наслідки та інтегрованість у різні сфери суспільного життя. Діти рідко стикаються з цією темою, а вона складна і потребує комплексного підходу. Ще менше з учнями говорять про доброчесність – як протиставлення корупції. Пов’язано це із тим, що, на перший погляд, поняття доброчесності є абстрактним, тому говорити про неї може бути складно чи некомфортно. Тому уроки доброчесності – це перше занурення школярів у цю тематику, яке допоможе сформувати базове, необхідне відповідно до їхнього віку, розуміння.  Важливо розуміти, що освіта про доброчесність не повинна обмежуватися лише формальним визначенням термінів у рамках одного уроку чи сухого курсу. Доброчесності варто навчати послідовно — на різних прикладах, аналізуючи та обговорюючи реальні/можливі ситуації з життя. Тому одним із найбільш ефективних способів виховувати доброчесність є за можливості інтеграція теми в різні шкільні предмети. Кінцева мета – створити умови, за яких діти зможуть поставити, в першу чергу, собі запитання, які вони ніколи раніше не ставили та не думали про них. Для чого бути доброчесним? Як це бути доброчесним? Як варто вчинити в тій чи іншій ситуації, коли рішення не є очевидним?

Робота в групах: діяльнісний підхід

23.02.2022
Групова робота (або, робота в малих групах) належить до однієї з форм діяльності інтерактивних технологій навчання. Групова робота застосовується на уроках у тих випадках, коли завдання вимагає спільної роботи. Групова форма організації роботи корисна для формування навичок дискутувати. Більшості учням легше висловитися в невеличкій групі. Цей метод дає можливість одночасно висловитись багатьом дітям і заощадити час. Застосовуючи групову роботу, як форму інтерактивного навчання, учитель зможе збільшити час на мовну практику кожного учня, бо одночасно багато дітей зможуть висловлювати свої думки; говорити; сперечатись на задану тему. Однак, групова робота відрізняється не тільки тим, що дає більше можливостей учням висловлюватися. Із груповою роботою пов’язаний якісно новий, багатший рівень взаємодії. Мовлення у традиційних методах обмежується ініціативою лише одного вчителя, в умовах коли цілий клас стає «груповим співбесідником». робота у невеликих групах дає можливість учням; стати ініціаторами розмови; безпосередньо вести бесіду; практикувати надання чомусь значення; вести обмін думками та грати такі ролі, які в інших умовах були б неможливі. Практикую застосування роботи в групах з 1 класу, звичайно спочатку це була робота в парах, пророблялись спочатку правила, вчили, як розподіляти ролі, презентувати свої роботи, оцінювати власну діяльність та діяльність інших груп. Вважаю, що в досить юному віці 4-класники вміють вдало співпрацювати та разом навчатись, що сприяє впровадженню діяльнісного підходу до навчання – це спрямованість освітнього процесу на розвиток ключових компетентностей та наскрізних умінь особистості; застосування теоретичних знань на практиці; формування здібностей до самоосвіти й командної роботи; успішна інтеграція в соціумі та професійна самореалізація.

Онлайн-презентації Sway

21.02.2022
Дистанційне навчання – це виклик, переосмислення своєї діяльності та пошук нових шляхів. Онлайн-презентації Sway стали невеличким відкриттям, що прийшли на допомогу вчителю та учням. Презентації Power Point, які широко використовуються в освіті виявилися недостатньо ефективними при дистанційному навчанні в умовах карантинних обмежень. Перегляд цих презентацій на смартфоні не дуже комфортний, та й не завжди вдається їх завантажити. Вирішенням цієї проблеми стають онлайн-презентації Sway. Це безкоштовний хмарний сервіс, який дозволяє створити онлайн-презентації для представлення в Інтернеті. Sway може використовуватися для: створення портфоліо вчителя; презентації студентських проектів; мультимедійного супроводу заняття; створення електронного посібника. Хмарні технології дозволяють не тільки створювати продукт, вони надають можливість працювати і іншим з даним контентом з визначенням прав доступу. При цьому створений матеріал зберігається на віддаленому сервері та постійно є у доступі. Презентації Sway однаково добре виглядають на екранах з різною роздільною здатністю (на моніторах, планшетах та смартфонах)за рахунок того, що пропорції презентації та розмір шрифту підлаштовуються під розмір вікна браузера на відмінну від  презентації PowerPoint, які зберігають пропорції сторін і при перегляді залишаються порожні місця по бокам презентації а їх шрифт не адаптується під розмір екрана. Для зручності користувача закладено декілька можливостей перегляду презентації: прокручування мишкою, горизонтальна прокрутка та перегортання слайдів. Важливо, що кожен користувач має можливість встановити зручний для себе режим. Інформація об’єднана в блоки може розглядатися також прокручуванням або перегортанням. Презентація Sway зручна для використання тим, що може містити не тільки текстову інформацію та зображення, вона надає можливість закріплювати посилання на ігри, аудіо та відео. Все це робить її не тільки зручною, але й інтерактивною та цікавою для учнів, збільшує мотивацію до навчання. Запрошуємо ознайомитися з прикладом використання презентації Sway. Приємного перегляду!

Вітаємо всіх з Воскресінням Ісуса Христа!

20.04.2020
Школа Надія щиро вітає всіх з Великднем ! Ми також доклали звіт як пройшло це свято у наших дітей 🙂

Міжнародний хор з участю дітей нашої школи

18.04.2020
Наша школа “Надія” прийняла участь в першому 100-голосному міжнародному хорі.

Варшава 26 грудня 2019

14.02.2020
З 26 по 29 грудня учні 7 та 9 класів відвідали столицю Польщі, Варшаву. Захоплююча подорож з Різдвяним колоритом не залишила байдужим нікого. Особливо сподобався центр науки Коперника та планетарій.
Load more